NADZORNI ODBOR  
   

      

     
 
     
 
     
     
      Predsednica Jana PREŠEREN    
      Član Jože ŠUMAK    
      Član Miran LAMPRET