KOMISIJA ZA ŠPORT MLADIH  
   

      

     
 
     
 
     
     
      Predsednik Dragan BOJINOVIČ    
      Član Tilen KOZAMERNIK    
      Član Štefan UDRIH    
      Član Nataša STEVANČEVIČ    
      Član Dario ŠILDENFELD