TEKMOVALNA KOMISIJA  
   

      

     
 
     
 
     
     
      Predsednik Marko SEIFRIED    
      Član Mladen GOGIČ    
      Član Sebastjan CILENŠEK    
      Član Ladislav LOVIŠČEK    
      Član Radovan GAČIČ