STROKOVNI SVET  
   

      

     
 
     
 
     
     
      Predsednik Igor SLOBODNIK    
      Član Branko GOLOB    
      Član Marko ZADRAŽNIK    
      Član Iztok KŠELA    
      Član Milan PRIMEC