REGISTRACIJSKA KOMISIJA  
   

      

     
 
     
 
     
     
      Predsednica Mojca ŠČUKA-BIRSA    
      Član Mladen GOGIČ    
      Član Damjan RAJŠP    
      Član Eriana KATNIK    
      Član Štefan VRBNJAK