"C" - lista

 

PRIIMEK

IME

NASLOV

P.ŠT. POŠTA TEL.DOMA GSM E - MAIL
Bečaj Sanja C. na Makovec 11 6000 Koper 05/625-95-25 040/775-077 sanja@simple-it.net
  Begič Irma Rudarska 2a 3320 Velenje 03/587-10-54 040/233-271 irmabegic@yahoo.com
Bon Gregor Kandijska 41 8000 Novo mesto 07/337-03-30 051/227-325 drago.bon@siol.net
  Cilenšek Sebastjan Pod smrekami 14 3311 Šempeter   031/847-212 oksempeter@email.si
Čefarin Ana Ragovska 10 8000 Novo mesto 07/302-74-87 031/369-011 anchynm@gmail.com
  Drevenšek Barbara Na Produ 29 2391 Prevalje   041/375-123 barbaragoltnik@hotmail.com
Drobež Rozalija Ul. Talcev 5 3310 Žalec 03/571-90-42 040/621-075 rozi.drobez@gmail.com
  Fabčič Dejan Draga 26 1000 Ljubljana 01/517-10-12 041/255-609 dejan.fabcic@guest.arnes.si
Firbas Marko Radehova 3 2230 Lenart 02/729-25-56 031/824-878 markofirbi@hotmail.com
  Florjančič Janez Kresetova 16 8210 Trebnje 07/346-11-64 041/883-970 janez.florjancic@email.si
Golob Davorin Klavčičeva ul. 10 1241 Kamnik 01/831-42-18 031/793-266 golobdavorin@email.si
  Gruškovnjak Robert Ravenska 28 9231 Beltinci 02/541-22-14 031/842-972  
Hodžič Sandra Nazorjev trg 5 6000 Koper 05/627-38-61 041/892-706 sandra.hodzic@finor.si
  Hudopisk Igor Stražišče 78 2391 Prevalje 02/823-19-81 040/431-032 igorhudopisk@gmail.com
Jan Jernej Nas. J. Bernarda 1 4260 Bled 04/574-48-44 040/425-212 jernej.jan@email.si
  Kacafura Ivana Cankarjeva 40 5000 Nova gorica   041/225-608 jure.kacafura@siol.net
Karnel Dušan Gradnikova 22 5213 Kanal 05/395-13-05 041/222-533 dusan_002@yahoo.com.au
  Klinar Nejc Rodine 2 4274 Žirovnica   031/737-057 nejc.klinar@email.si
Knafelc Rok Grajska c. 20 5213 Kanal 05/305-11-17 031/395-851 knafelc.rok@gmail.com
  Kos Miha Dobrna 35 3204 Dobrna 03/577-80-68 031/349-501 kos.miha@gmail.com
Laban Aleksander Florjanov trg 2 8000 Novo mesto 041/711-139
  Majstorovič Sanela Kočevarjeva ul. 10a 8000 Novo mesto   031/457-147 sani.girl@gmail.com
Miklič Boštjan Podgora 108 8351 Straža 041/217-453 bostjan.miklic@gmail.com
  Milojevič Mihajlo Celovška c. 179 1000 Ljubljana 01/518-12-65 031/373-895 mihajlo.milojevic@siol.net
Modic Lado Podpeška c. 161 1351 Brezovica 01/365-25-12 041/223-778 lado.modic@planet.com
  Obid Gašper Sp. Škofije 209 6281 Škofije   040/170-275 gasper_obid@msn.com
Oman Miha Fram 17 2312 Fram 031/471-252 miha_oman@email.si
  Ortl Gregor Polzela 96a 3313 Polzela 03/572-20-93 031/384-792 ortl_odbojka@yahoo.com
Pajek Bogdan Fazanska 8 6320 Portorož 05/671-03-73 041/357-123 bogdan.pajek@email.si
  Potočnik Gašper Grajska c. 28/a 4260 Bled 04/574-22-53 031/710-644 gasper.potocnik@s5.net
Premuš Alenka Ul. Arh. Novaka 19 9000 M. Sobota 02/534-90-48 041/394-994 lenkapr@yahoo.com
  Skvarča Gregor Rožna dolina c. II/20 1000 Ljubljana 01/256-88-03 041/955-122 gregor.skvarca@guest.arnes.si
Stojakovič Nikola Pod smrekami 11 3311 Šempeter 03/570-14-96 031/378-199 nikostojakovic@email.si
  Stopar Martin Trg 29 8280 Brestanica   031/304-409  
Štrukelj Domen Prešernova 18 5000 Nova Gorica 05/302-57-70 041/815-141 strukeljd@volja.net
  Tomažin Polona Vrbnje 10/a 4240 Radovljica 04/531-02-80 040/440-736 polona.tomazin@simobil.si
Tovornik Mojca Na Poljanah 41 2106 Maribor 041/548-991 mojca.tovornik@gmail.com
  Tratnik Primož Krimska ul 22 1000 Ljubljana   041/441-625 ptratnik@yahoo.com
Ulrih Matevž Gregorčičeva 3 2000 Maribor 02/251-02-21 031/393-143 jaz.aza@email.si
  Vidic Aljaž Ledina 40 4260 Bled 04/574-00-21 031/251-723 aljaz.vidic@gmail.com
Vidič Primož Čargova 10 5213 Kanal 051/248-414 capix@email.si
  Vidmar Roman Šmihelska c. 6 8000 Novo mesto   031/645-907  
Zadnik Nataša Podlubnik 148 4220 Škofja Loka 04/515-06-70 051/334-842 mzadni1@guest.arnes.si
  Zajšek Jasna Markovci 17/b 2281 Ptuj   041/605-274 jasna.zajsek@email.si
Zupan Simona Sečovlje 77 6333 Sečovlje 041/788-396 simona.zupan@volja.net
  Zupančič Eva Šegova 16 8000 Novo mesto 07/302-40-64 041/900-995 eva.zupancic@adriatic-slovenica.si