"A" - lista

 

PRIIMEK

IME

NASLOV

P.ŠT. POŠTA TEL.DOMA GSM E - MAIL
Adrovič Iso Kranjska c. 2 1241 Kamnik 041/802-318 iso.adrovic@drustvo-doslj.si
Borko Miran Trg 4.aprila 6b 2392 Mežica 02/827-77-37 031/327-411 miran.borko@gmail.com
Globačnik Ljubo Topolšica 132 3326 Topolšica 03/589-20-59 041/600-662 ljuboglobacnik@email.si
Gril David Ul. Jelenčevih 20 2341 Pekre 02/613-18-39 041/322-126 david.gril@elektro-maribor.si
Hojski Aleš Lackova c. 43/b 2000 Maribor 02/614-20-53 040/476-910 ales_hojski@t-2.net
Hrovat Brane Begunje 82 4275 Begunje 04/533-38-22 041/451-362 brane.hrovat@siol.net
Jovanovič Dejan Tabor 6 1000 Ljubljana 059/011-495 031/678-661 dejan.jovanovic@porsche.si
Kaltenekar Denis Rožna dolina 24 4248 Lesce 04/531-90-40 040/625-790 denis.kaltenekar@guest.arnes.si
Kamnik Nataša Kotlje 164 2394 Kotlje 02/821-80-90 040/377-450 natasapavser@hotmail.com
Končnik Peter Savska c. 15 4270 Jesenice 04/586-37-30 041/630-224 peter.koncnik@telesat.si
Kugler Srečko Šolska ulica 32 3311 Šempeter 03/570-25-13 041/324-425 kugler.srecko@email.si
Markelj Blaž Kolodvorska 6 4260 Bled 04/574-36-03 031/344-007 bm_parkl@yahoo.com
Merhar Boštjan Žoherjeva 12a 2000 Maribor 02/220-02-59 031/317-960 merhar@volja.net
Miklošič Sanja Focheva 48 2000 Maribor 02/332-75-87 041/280-081 sanja_miklosic@hotmail.com
Novak Gregor Dvor 39a 8361 Dvor 07/308-82-33 031/342-255 novak_odbojka@email.si
Perčič Dejan Ljubljanska 3c 1241 Kamnik 01/831-58-02 041/758-777 zoss@odboj-zveza.si
Pevc Anton Podlubnik 157 4220 Škofja Loka 04/512-68-00 031/361-334 anton-odb@volja.net
Plešnik Janko Stržovo 80 2392 Mežica 02/823-58-79 031/820-985 janko.plesnik@guest.arnes.si
Seifried Marko Endlicherjeva ul.3 2000 Maribor 02/331-15-55 041/414-627 seifried.marko@gov.si
Skudnik Boris Lenartova 1 2392 Mežica 02/824-03-94 040/188-189 boris.skudnik@alppeca.si
Spanžel Alojz Na Šancah 102 2390 Ravne na Kor. 02/822-11-11 041/388-044 alojz_spanzel@email.si
Stegnar Jure Marjana Kozine 15 8000 Novo Mesto 07/334-19-44 041/550-492 jure.stegnar@volja.net
Šketa Damir Kamenče 12c 3314 Braslovče 03/572-61-52 041/518-199 damir.sketa@guest.arnes.si
Založnik Vinko Janezovo polje 23 3333  Ljubno ob Savinji 03/584-14-76 040/785-948 vinko.zaloznik@gorenje.si